Компания Хандз, доказала се на пазара на труда в Холандия, набира за свой клиент CNC оператор на машина Mazak Integrex E 500H II. Компанията е специализирана в производството на клапани от титан и никелови сплави. Които намират приложение в химичната промишленост, фармацевтичната промишленост, производството на нефт, рафинерии, съхраняването на газ и други промишлени процеси.
Задължително условие за кандидата е опита и добрите познания на машина Mazak Integrex E 500H II.

Изисквания:
- Опит на машина Mazak Integrex E 500H II
- Английски език на добро ниво
- Умение за работа както в екип, така и самостоятелно,организираност и отговорност

Работодателя предлага:
- Добри условия на труд и договор с Холандски работодател
- Седмично заплащане – 400- 450 евро нето
- Настаняване съобразено с изискванията в Холандия за сметка на работодателя

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля кандидатствайте с вашата автобиография на Английски език на нашият имейл: office@handzbg.com
 

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, пишете ни: